پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه در تولید پروفیل گالوانیزه به روش گرم Hot-Dip Galvanization، عموماً کاهش مقاومتی در فلزی که قرار است عملیات گالوانیزاسیون روی آن انجام شود، ایجاد نمی کند. فرآیند تولید پروفیل گالوانیزه به روش گرم ، Hot-Dip Galvanization، در تولید محصولاتی که به طور مداوم در معرض مواد خورنده مانند اسیدها، از جمله باران های…

ادامه مطلب