نبشی

نبشی

نبشی انواع نبشی نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند 1-نبشی پرسی 2-نبشی فابریک نبشی پرسی : این نوع نبشی را از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند وبه آن شکل می دهند این بدین معنی است که ماهیت اولیه…

ادامه مطلب