ناودانی سنگین

ناودانی سنگین

ناودانی سنگین برعکس ناودانی های سبک ، ناودانی سنگین کاملاً وزنی مطابق با وزن جدول اشتال دارند و وزن و ابعاد ناودانی سنگین با استاندارد جدول های مهندسی کاملاً مطابقت دارد و بیشتر در کارخانجات داخلی و بعضی از کارخانجات اروپایی تولید می شوند و شما می توانید با توجه به نوع هدف و نیاز…

ادامه مطلب