ناودانی

ناودانی

ناودانی ناودانی یک پروفیل صنعتی و ساختمانی می‌باشد که مقاطع ناودانی باز است. به عبارت دیگر پروفیلی با مقاطع فولادی است. ناودانی از نورد بیلت ساخته می‌شود (جنس این بیلت‌ها از نوع فولاد کربنی می‌باشند.) این پروفیل از نظر شکل شبیه U انگلیسی است. سطح مقطع این محصول فولادی از یک جان به صورت ناودانی…

ادامه مطلب