نبشی دست دوم

نبشی دست دوم

نبشی دست دوم استانداردهای نبشی دست دوم در کشورهای مختلف عبارت است از ASTM A 36 ، ASME S1-36 ، DIN EN 10056-نبشی دست دوم طبق استانداردهای ابعادی جدول وزنی اشتال باید ساخته شوند بنابراین هر شاخه از این محصولات باید وزن مشخصی داشته باشد. روش تولید نبشی‌ دست دوم چه ازنظر نورد گرم و…

ادامه مطلب