تیرآهن 18

تیرآهن 18

تیرآهن 18 عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن 18 معمولا وزن و کلیه مشخصات کارخانه سازنده بر روی تیرآهن ها حک می شود. از این رو نوع کارخانه و وزن تیرآهن 18 بر قیمت تمام شده تیرآهن تاثیر مستقیم می گذارد. قیمت روز تیر آهن 18 مانند قیمت سایر اقسام تیر آهن به عوامل متعددی بستگی…

ادامه مطلب