ناودانی سبک

ناودانی سبک

ناودانی سبک تفاوت ناودانی سبک و سنگین تفاوت هایی در ناودانی سبک و سنگین وجود دارد که باعث شده است تا هر یک برای مصرف خاصی کاربرد داشته باشند. یکی از تفاوت های مهم و کلیدی این دو نوع ناودانی، وزن آنها می باشد. استانداردهایی که در ساخت هر یک از این دو نوع ناودانی…

ادامه مطلب