قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی قیمت روز نبشی آریان فولاد قیمت روز نبشی 70*70 آریان فولاد 6 متری قیمت روز نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری قیمت روز نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری قیمت روز نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری قیمت روز نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری قیمت روز نبشی 4 *50*50 آریان فولاد…

ادامه مطلب
قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی تعیین قیمت نبشی با توجه به ضخامت پیش از خرید نبشی و استفاده از آن باید با مشخصه های تعیین ضخامت نبشی آشنایی داشته باشد. برای تعیین ضخامت این محصول باید فاکتور هایی مانند اندازه بال و ضخامت را بندانید.به عنوان مثال اگر ضخامت نبشی به به صورت L 3*20*20 عنوان شده باشد…

ادامه مطلب
نبشی

نبشی

نبشی انواع نبشی نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند 1-نبشی پرسی 2-نبشی فابریک نبشی پرسی : این نوع نبشی را از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند وبه آن شکل می دهند این بدین معنی است که ماهیت اولیه…

ادامه مطلب