تیرآهن هاش H

تیرآهن هاش H

تیرآهن هاش H کیفیت تیرآهن هاش H کیفیت تیرآهن H در ساختمان سازی بسیار دارای اهمیت است زیرا تاثیر مستقیم در کیفیت سازه دارد. از نظر ظاهری تیرآهن باید دارای ضخامت یکسان در سطح طولی بوده و یکنواختی سطح آن مشهود باشد و همچنین بدنه تیرآهن هاش H باید تراز باشد. از تیرآهن هاش H…

ادامه مطلب